ΣΤΕΛΑ ΝΙΚΑ
Διαιτολόγος | Διατροφολόγος
Πτυχιούχος ΑΤ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης | Μέλος Ε.Δ.Δ.Ε.